حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

جغرافیای استرابو

گروه مولفان | همایون صنعتی زاده
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 496

45,000 تومــان

آغاز و فرجام سومریان

گروه مولفان | لئونارد وولی| همایون صنعتی زاده
ناشر: گستره
تعداد صفحات: 268

15,000 تومــان

تاثیر علم در اندیشه

گروه مولفان | ریچارد فیلیپس فاینمن| همایون صنعتی زاده
ناشر: گستره
تعداد صفحات: 160

15,000 تومــان

بیست و سه قصه

گروه مولفان | لی یف نیکالایویچ تولستوی| همایون صنعتی زاده
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 328

29,000 تومــان

تاریخ کیش زرتشت -جلد 1

گروه مولفان | مری بویس| همایون صنعتی زاده
ناشر: نقش جهان مهر
تعداد صفحات: 623

90,000 تومــان

تاریخ کیش زرتشت -مجموعه 3 جلدی

گروه مولفان | مری بویس| همایون صنعتی زاده
ناشر: گستره
تعداد صفحات: 3460

90,000 تومــان

حاجی مراد

گروه مولفان | لی یف نیکالایویچ تولستوی| همایون صنعتی زاده
ناشر: کتاب پنجره
تعداد صفحات: 176

9,000 تومــان

معمای گاهشماری زرتشتی

گروه مولفان | همایون صنعتی زاده
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
تعداد صفحات: 256

4,500 تومــان

پیدایش دانش نجوم

گروه مولفان | بارتل لیندرت وان در وردن| همایون صنعتی زاده
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
تعداد صفحات: 436

4,000 تومــان

  • 1