حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بررسی مسائل آموزش و پرورش در ایران

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 236

11,000 تومــان

سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 362

13,000 تومــان

سازماندهی و اداره خدمات

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: روان
تعداد صفحات: 208

11,000 تومــان

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 208

10,000 تومــان

سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

مبانی راهنمایی و مشاوره و خدمات آن در آموزش و پرورش ایران، ژاپن، مالزی، فرانسه و ترکیه

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

6,600 تومــان

سازمان و اداره امور مدارس

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

رباعیات خیام

گروه مولفان | عمر بن ابراهیم خیام| محمد علی فروغی| امیر احمد فلسفی| ابوطالب میرعابدینی| ادوارد فیتس جرالد| حامد فولادوند| ابراهیم عریض| احمد صافی| محمد رضا هنرور
ناشر: یساولی
تعداد صفحات: 0

35,000 تومــان

آموزش و پرورش ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 240

8,000تومــان

سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: روان
تعداد صفحات: 202

8,500 تومــان

راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

5,500 تومــان