حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی

گروه مولفان | فردریک اس میشکین| احمد شعبانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 490

27,500 تومــان

مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی

گروه مولفان | احمد شعبانی| زهره میرحسینی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

9,000تومــان

کرامت رعناحسینی

گروه مولفان | احمد شعبانی
ناشر: خانه کتاب ایران
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

مبانی و روشهای آموزش سواد اطلاعاتی

گروه مولفان | زهره میرحسینی| احمد شعبانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

5,000تومــان

بانکداری اسلامی

گروه مولفان | احمد شعبانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 404

16,200 تومــان

مرجع شناسی اسلامی

گروه مولفان | احمد شعبانی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 224

6,000 تومــان

پول، بهره و تورم

گروه مولفان | احمد شعبانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 324

5,500 تومــان

اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی

گروه مولفان | فردریک اس میشکین| احمد شعبانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 498

16,200 تومــان

برداشت های اقتصادی از قرآن کریم

گروه مولفان | شوقی احمد دنیا| محمد صفری| احمد شعبانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 144

2,500 تومــان

گفتارهایی پیرامون مسایل اساسی اقتصاد ایران

گروه مولفان | احمد شعبانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 162

3,000 تومــان

علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتی

گروه مولفان | احمد شعبانی| مظفر چشمه سهرابی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 128

4,000 تومــان

مرجع شناسی تخصصی

گروه مولفان | احمد شعبانی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 270

2,700 تومــان