حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تشریح کامل مسائل دینامیک گازها جان و کیت

گروه مولفان | مجید محمدی| مهدی صدیقی| جیمز ای. ا جان
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 408

23,000 تومــان

دینامیک گازها

گروه مولفان | جیمز ای. ا جان| علی اکبر عالم رجبی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 492

17,300تومــان

تشریح کامل مسایل دینامیک گازها

گروه مولفان | هادی فلاح اردشیر| امیر سرورالدین| محمد وجدی| جیمز ای. ا جان
ناشر: اطهران
تعداد صفحات: 215

10,000تومــان

راهنما و حل دینامیک گازها

گروه مولفان | ابوالفضل فتاحی| علیرضا آقایی| جیمز ای. ا جان
ناشر: مرسل
تعداد صفحات: 304

9,000 تومــان

  • 1