حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 264

30,000 تومــان

مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی در عصر جهانی کردن

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 224

22,000 تومــان

علل و پیامدهای رکود بزرگ

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: مضمون
تعداد صفحات: 224

14,000 تومــان

بحران بزرگ جهانی

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: مضمون
تعداد صفحات: 192

14,000 تومــان

سرمایه داری و دموکراسی

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: مضمون
تعداد صفحات: 200

14,000 تومــان

جهانی کردن فقر و فلاکت

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 320

18,000 تومــان

قرن گم شده

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 343

16,000 تومــان

گزارش سر مورتیمر دوراند

گروه مولفان | هنری مورتیمر دیوراند| احمد سیف
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 133

10,000 تومــان

بحران در استبداد سالاری ایران

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: کتاب آمه
تعداد صفحات: 264

10,000 تومــان

اقتصاد سیاسی جهانی کردن

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 0

6,000 تومــان

استعمار پسامدرن

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: دیگر
تعداد صفحات: 282

2,000 تومــان

بربریت مدرن

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 160

960 تومــان

  • 1