حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خاطره ای از دو دوشنبه

گروه مولفان | لوئیجی پیراندلو| آرتور میلر| زهره خلیلی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 128

9,000 تومــان

آن زندگی که من به تو دادم

گروه مولفان | لوئیجی پیراندلو| اصغر نوری| حمید سعیدی امجد
ناشر: نیلا
تعداد صفحات: 84

6,000 تومــان

مرحوم ماتیا پاسکال

گروه مولفان | لوئیجی پیراندلو| بهمن محصص
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 247

9,500 تومــان

شش شخصیت در جست و جوی نویسنده

گروه مولفان | لوئیجی پیراندلو| پری صابری
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 90

7,000 تومــان

بادبزن کاغذی

گروه مولفان | لوئیجی پیراندلو| بهمن فرزانه| ایرج کریمی
ناشر: کتاب پنجره
تعداد صفحات: 128

7,500 تومــان

یک عالم با شما حرف دارم

گروه مولفان | لوئیجی پیراندلو| بهمن فرزانه
ناشر: کتاب پنجره
تعداد صفحات: 208

11,000 تومــان

خروج مرد بیوه

گروه مولفان | لوئیجی پیراندلو| بهمن فرزانه| ایرج کریمی
ناشر: کتاب پنجره
تعداد صفحات: 200

11,000 تومــان

سفر

گروه مولفان | لوئیجی پیراندلو| بهمن فرزانه
ناشر: کتاب پنجره
تعداد صفحات: 184

11,000 تومــان

شش شخصیت در جستجوی نویسنده

گروه مولفان | لوئیجی پیراندلو| بهمن فرزانه
ناشر: کتاب پنجره
تعداد صفحات: 116

7,500 تومــان

مخمصه

گروه مولفان | لوئیجی پیراندلو| اثمار موسوی نیا| حمید سعیدی امجد
ناشر: نیلا
تعداد صفحات: None

6,500 تومــان

خدای کهن

گروه مولفان | لوئیجی پیراندلو| مهدی فتوحی
ناشر: نیلا
تعداد صفحات: 12

2,000 تومــان

میریام

گروه مولفان | امیرحسین رضائی| لوئیجی پیراندلو| ترومن کاپوتی
ناشر: روزگار
تعداد صفحات: 104

6,000 تومــان