حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ارتباط شبکه ای

گروه مولفان | جیم رندل| مریم منتظر
ناشر: پردیس آباریس
تعداد صفحات: 128

9,500تومــان

موفقیت

گروه مولفان | جیم رندل| مریم منتظر
ناشر: پردیس آباریس
تعداد صفحات: 184

14,500تومــان

لب مطلب فروش مستقیم

گروه مولفان | جیم رندل| هدی ممدوح
ناشر: شبگون
تعداد صفحات: 104

8,500تومــان

لب مطلب بازاریابی شبکه ای

گروه مولفان | جیم رندل| مینا امیری
ناشر: شبگون
تعداد صفحات: 132

8,500تومــان

نیروی اراده

گروه مولفان | جیم رندل| مریم منتظر
ناشر: پردیس آباریس
تعداد صفحات: 144

8,500تومــان

خلاقیت

گروه مولفان | جیم رندل| مریم منتظر
ناشر: پردیس آباریس
تعداد صفحات: 160

9,500تومــان

فروش مستقیم

گروه مولفان | جیم رندل| مریم منتظر
ناشر: پردیس آباریس
تعداد صفحات: 96

5,500تومــان

مدیریت زمان

گروه مولفان | جیم رندل| مریم منتظر
ناشر: پردیس آباریس
تعداد صفحات: 128

7,500تومــان

هنر متقاعد سازی

گروه مولفان | جیم رندل| مریم منتظر
ناشر: پردیس آباریس
تعداد صفحات: 160

9,500تومــان

  • 1