حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دلدار و دلباخته

گروه مولفان | ژرژ ساند| احمد سمیعی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 254

14,000تومــان

نگارش و ویرایش

گروه مولفان | احمد سمیعی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 302

16,500 تومــان

سبک و آراء فیلسوفان و سخن شناسان درباره آن

گروه مولفان | کریستین نوی-کلوزاد| احمد سمیعی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 156

10,000تومــان

اصول نگارش و مکاتبات اداری

گروه مولفان | بهزاد مردآزادناو| احمد سمیعی
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 160

9,900 تومــان

چیزها

گروه مولفان | ژرژ پرک| احمد سمیعی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 157

10,000تومــان

برادرزاده رامو

گروه مولفان | دنی دیدرو| احمد سمیعی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 226

10,000 تومــان

گزیده اشعار خاقانی شروانی

گروه مولفان | بدیل بن علی خاقانی| ضیاءالدین سجادی| احمد سمیعی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 479

13,500 تومــان

هنرپیشه کیست؟

گروه مولفان | دنی دیدرو| احمد سمیعی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 150

5,500 تومــان

گلگشتهای ادبی و زبانی -جلد 2

گروه مولفان | احمد سمیعی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 390

24,000تومــان

زیباشناسی

گروه مولفان | ژان برتلمی| احمد سمیعی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 600

35,000تومــان

اصول نگارش و مکاتبات اداری

گروه مولفان | بهزاد مردآزادناو| احمد سمیعی
ناشر: گپ
تعداد صفحات: 192

4,500 تومــان

آئین نگارش

گروه مولفان | احمد سمیعی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 141

1,900 تومــان