حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سبک و آراء فیلسوفان و سخن شناسان درباره آن

گروه مولفان | کریستین نوی-کلوزاد| احمد سمیعی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 156

10,000 تومــان

گلگشتهای ادبی و زبانی -جلد 2

گروه مولفان | احمد سمیعی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 390

49,000 تومــان

هنرپیشه کیست؟

گروه مولفان | دنی دیدرو| احمد سمیعی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 150

5,500 تومــان

گزیده اشعار خاقانی شروانی

گروه مولفان | بدیل بن علی خاقانی| ضیاءالدین سجادی| احمد سمیعی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 479

13,500 تومــان

زیباشناسی

گروه مولفان | ژان برتلمی| احمد سمیعی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 600

35,000 تومــان

آشنایی با زبان شناسی

گروه مولفان | احمد سمیعی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 194

8,500 تومــان

آشنایی با ادبیات عصر اشکانی و ساسانی

گروه مولفان | احمد سمیعی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 160

7,500 تومــان

به فرهنگ باشد روان تندرست

گروه مولفان | احمد سمیعی| ابوالفضل خطیبی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 503

15,000 تومــان

گلگشتهای ادبی و زبانی -جلد 1

گروه مولفان | احمد سمیعی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 641

25,000 تومــان

اصحاب دعوا

گروه مولفان | ژان باتیست راسین| سیروس احمدیه| احمد سمیعی
ناشر: حرفه نویسنده
تعداد صفحات: 80

2,400 تومــان

مسیح

گروه مولفان | کارل یاسپرس| احمد سمیعی
ناشر: خوارزمی
تعداد صفحات: 92

4,000 تومــان

کنفوسیوس

گروه مولفان | کارل یاسپرس| احمد سمیعی
ناشر: خوارزمی
تعداد صفحات: 86

4,000 تومــان