حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنمای حل مسائل مبانی فیزیک -جلد 3

گروه مولفان | روح الله خلیلی| راحله زادفتح الله| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| جیرل واکر
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 353

25,000تومــان

مبانی فیزیک هالیدی -جلد 1

گروه مولفان | دیوید هالیدی| رابرت رسنک| جیرل واکر| نعمت الله گلستانیان| محمود بهار
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: 663

45,000تومــان

راهنمای حل مسائل مبانی فیزیک -جلد 1

گروه مولفان | روح الله خلیلی| راحله زادفتح الله| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| جیرل واکر
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 508

25,000تومــان

مبانی فیزیک هالیدی -جلد 1

گروه مولفان | دیوید هالیدی| رابرت رسنک| جیرل واکر| نعمت الله گلستانیان| محمود بهار
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: 662

41,000تومــان

مبانی فیزیک

گروه مولفان | جیرل واکر| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| محمدابراهیم ابوکاظمی| محمد رضا کلاه چی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 612

33,000 تومــان

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک 1

گروه مولفان | حمید قاسمی| شکوفه خسروی زاده| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| جیرل واکر
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 540

36,000 تومــان

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک 1

گروه مولفان | حمید قاسمی| شکوفه خسروی زاده| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| جیرل واکر
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 524

34,000 تومــان

مبانی فیزیک -جلد 2

گروه مولفان | جیرل واکر| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| محمد رضا جلیلیان نصرتی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 486

25,000تومــان

مبانی فیزیک -جلد 1

گروه مولفان | جیرل واکر| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| محمد رضا جلیلیان نصرتی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 574

25,000تومــان

مبانی فیزیک -جلد 2

گروه مولفان | جیرل واکر| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| فائزه جنابی اسکویی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 372

25,000 تومــان

مبانی فیزیک -جلد 3

گروه مولفان | جیرل واکر| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| محمد رضا جلیلیان نصرتی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 563

25,000تومــان

مبانی فیزیک، فیزیک پایه 1 برای دانشجویان فنی و مهندسی

گروه مولفان | دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| جیرل واکر| محمدابراهیم ابوکاظمی| جلال الدین پاشایی راد| محمد رضا کلاه چی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 688

38,000 تومــان