حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اسرار شعبده بازی

گروه مولفان | جیرل واکر| کاظم فائقی
ناشر: تلاش
تعداد صفحات: 200

4,000 تومــان

مبانی فیزیک

گروه مولفان | دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| جیرل واکر| محمد رضا جلیلیان نصرتی| محمد عابدینی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 0

9,500 تومــان

مبانی فیزیک

گروه مولفان | دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| جیرل واکر| محمد رضا جلیلیان نصرتی| محمد عابدینی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 0

8,500 تومــان

مبانی فیزیک، فیزیک پایه 1 برای دانشجویان فنی و مهندسی

گروه مولفان | دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| جیرل واکر| محمدابراهیم ابوکاظمی| جلال الدین پاشایی راد| محمد رضا کلاه چی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 688

38,000 تومــان

مبانی فیزیک، فیزیک پایه 3

گروه مولفان | جیرل واکر| دیوید هالیدی| رابرت رسنک| محمدابراهیم ابوکاظمی| محمد رضا کلاه چی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 488

30,000 تومــان

مبانی فیزیک -جلد 1

گروه مولفان | دیوید هالیدی| جیرل واکر| رابرت رسنیک| محمد رضا خوش بین خوش نظر| قاسم عرب مقدم
ناشر: آراکس
تعداد صفحات: 0

14,500 تومــان

مبانی فیزیک، فیزیک پایه 2

گروه مولفان | جیرل واکر| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| محمدابراهیم ابوکاظمی| جلال الدین پاشایی راد| محمد رضا کلاه چی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: None

28,000 تومــان

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک -جلد 1

گروه مولفان | محمد رضا خوش بین خوش نظر| دیوید هالیدی| جیرل واکر| رابرت رسنیک
ناشر: آراکس
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

مبانی فیزیک -جلد 1

گروه مولفان | دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| جیرل واکر| محمد رضا خوش بین خوش نظر| علی مقدم
ناشر: آراکس
تعداد صفحات: 526

28,000 تومــان

تشریح کامل مسایل مبانی فیزیک 1 مختص رشته فیزیک

گروه مولفان | حمید قاسمی| شکوفه خسروی زاده| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| جیرل واکر
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 669

24,000 تومــان

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک -جلد 2

گروه مولفان | محمد رضا خوش بین خوش نظر| دیوید هالیدی| جیرل واکر| رابرت رسنیک
ناشر: آراکس
تعداد صفحات: 440

21,500 تومــان

مبانی فیزیک، فیزیک پایه 1

گروه مولفان | جیرل واکر| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| محمدابراهیم ابوکاظمی| جلال الدین پاشایی راد| محمد رضا کلاه چی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 563

36,000 تومــان