حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

استاد و مارگریتا

گروه مولفان | میخائیل آفاناسیویچ بولگاکوف| بهمن فرزانه
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 480

15,000 تومــان

صد سال تنهایی

گروه مولفان | گابریل گارسیا مارکز| بهمن فرزانه
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 409

19,000 تومــان

وسوسه

گروه مولفان | گراتسیا دلدا| بهمن فرزانه
ناشر: کتاب خورشید
تعداد صفحات: 144

8,000 تومــان

دفترچه ممنوع

گروه مولفان | آلبا دسسپدس| بهمن فرزانه
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 393

10,000 تومــان

تازه عروس

گروه مولفان | آلبا دسسپدس| بهمن فرزانه
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 288

14,000 تومــان

نامه ای از پکن

گروه مولفان | پرل سایدن استریکر باک| بهمن فرزانه
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 213

10,000 تومــان

یک مشت تمشک

گروه مولفان | اینیاتسیو سیلونه| بهمن فرزانه
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 264

9,500 تومــان

عروسک فرنگی

گروه مولفان | آلبا دسسپدس| بهمن فرزانه
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 224

12,000 تومــان

با عشقی بزرگ

گروه مولفان | آلبا دسسپدس| بهمن فرزانه
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 112

6,000 تومــان

گوسفند قربانی

گروه مولفان | بهمن فرزانه
ناشر: بدرقه جاویدان
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

چشم های سگ آبی رنگ

گروه مولفان | گابریل گارسیا مارکز| بهمن فرزانه
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 108

8,000 تومــان

روباه و گل های کاملیا

گروه مولفان | اینیاتسیو سیلونه| بهمن فرزانه
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 144

5,500 تومــان