حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

طراحی چهره

گروه مولفان | جووانی سیواردی| ایرج شیرنژاد
ناشر: برگ نگار
تعداد صفحات: 64

6,000 تومــان

طراحی از چهره نوزادان و کودکان

گروه مولفان | جووانی سیواردی| سیده سمانه سیدی
ناشر: برگ نگار
تعداد صفحات: 64

6,000 تومــان

طراحی حیوانات اهلی

گروه مولفان | جووانی سیواردی| الهام سادات رضایی
ناشر: برگ نگار
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

درک فرم و ساختار انسان

گروه مولفان | جووانی سیواردی| محمدعلی گلناری آغ میونی
ناشر: برگ نگار
تعداد صفحات: 64

6,000 تومــان

پوشش لباس بر روی اندام

گروه مولفان | جووانی سیواردی| هانیه ریعان
ناشر: برگ نگار
تعداد صفحات: 64

6,000تومــان

طراحی پرتره

گروه مولفان | جووانی سیواردی| اکرم برابادی
ناشر: یساولی
تعداد صفحات: 64

6,500 تومــان

راهنمای کامل طراحی

گروه مولفان | جووانی سیواردی| ایرج شیرنژاد| الهام سادات رضایی
ناشر: برگ نگار
تعداد صفحات: None

30,000 تومــان

طراحی منظره

گروه مولفان | جووانی سیواردی| مرجان ذوالفقاری
ناشر: چاو
تعداد صفحات: None

5,500 تومــان

راهنمای کامل طراحی

گروه مولفان | جووانی سیواردی| مریم سعیدی
ناشر: خانه هنرمندان
تعداد صفحات: 375

35,000تومــان

طراحی چهره

گروه مولفان | جووانی سیواردی| مرجان ذوالفقاری
ناشر: چاو
تعداد صفحات: 64

5,500 تومــان

طراحی گل ها، میوه ها و سبزیجات

گروه مولفان | جووانی سیواردی| بیتا ابراهیمی
ناشر: چاو
تعداد صفحات: 64

5,500تومــان

طراحی منظره

گروه مولفان | جووانی سیواردی| ایرج شیرنژاد
ناشر: برگ نگار
تعداد صفحات: 64

5,500 تومــان