حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

قدرت و موازنه نرم در سیاست بین الملل

گروه مولفان | عسگر قهرمانپور| جوزف اس نای| رابرت آنتونی پیپ
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 300

15,000 تومــان

پایان قرن آمریکا؟

گروه مولفان | جوزف اس نای| غلامرضا علی بابایی
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 125

10,000 تومــان

آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟

گروه مولفان | جوزف اس نای| ایوب فرخنده| جواد قربانی آتانی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 136

10,000تومــان

آینده قدرت

گروه مولفان | جوزف اس نای| احمد عزیزی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 360

20,000تومــان

آینده ی قدرت

گروه مولفان | جوزف اس نای| محمد حیدری| آرش فرزاد
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 444

20,000 تومــان

آینده ی قدرت

گروه مولفان | جوزف اس نای| رضامراد صحرایی| سیدطاهر شریعت پناهی| سید حسین ارجانی
ناشر: حروفیه
تعداد صفحات: 400

16,000 تومــان

قدرت نرم

گروه مولفان | جوزف اس نای| سید محسن روحانی| مهدی ذوالفقاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 288

9,600 تومــان

آموزش عالی، فرهنگ عامه و قدرت نرم

گروه مولفان | یاسوشی واتانابه| دیوید ال. مکانل| جوزف اس نای| محسن روحانی| اصغر افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 420

9,000 تومــان

فرسایش قدرت نرم

گروه مولفان | جوزف اس نای| فیلیپ زلیکو| دیوید سی. کینگ| سعید میرترابی| اصغر افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 544

9,500 تومــان

رهبری و قدرت هوشمند

گروه مولفان | جوزف اس نای| محمودرضا گلشن پژوه| الهام شوشتری زاده
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: 290

4,000 تومــان

  • 1