حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

طراحی از چین و چروک لباس

گروه مولفان | جورج برنت بریجمن| لیلا هدایت
ناشر: یساولی
تعداد صفحات: 64

3,000 تومــان

100 طراحی از دست

گروه مولفان | جورج برنت بریجمن| میثم هدایت
ناشر: یساولی
تعداد صفحات: 0

5,000 تومــان

آناتومی عمومی

گروه مولفان | جورج برنت بریجمن| سونیا رضاپور
ناشر: یساولی
تعداد صفحات: 164

4,000 تومــان

طراحی تشریحی بدن انسان

گروه مولفان | جورج برنت بریجمن| عربعلی شروه
ناشر: موج
تعداد صفحات: 0

15,000تومــان

طراحی سر، صورت و اجزای آن

گروه مولفان | جورج برنت بریجمن| مژگان محمدیان
ناشر: موج
تعداد صفحات: 64

5,000 تومــان

سر، صورت و چهره

گروه مولفان | جورج برنت بریجمن| میثم هدایت
ناشر: یساولی
تعداد صفحات: 0

2,500 تومــان

مکانیسم بدن انسان در طراحی

گروه مولفان | جورج برنت بریجمن| میثم هدایت
ناشر: یساولی
تعداد صفحات: 144

5,000 تومــان

ساختار مکانیکی بدن انسان برای نقاشان و مجسمه سازان

گروه مولفان | جورج برنت بریجمن| عربعلی شروه
ناشر: موج
تعداد صفحات: 168

10,000 تومــان

طراحی سر، صورت و اجزای آن

گروه مولفان | جورج برنت بریجمن| مژگان محمدیان
ناشر: موج
تعداد صفحات: 64

5,000 تومــان

  • 1