حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

آشنایی با منطق مارکسیسم

گروه مولفان | جورج ادوارد نواک| پرویز بابائی
ناشر: روزآمد
تعداد صفحات: 186

17,000 تومــان

محاکمه ی سوسیالیسم

گروه مولفان | جیمز پاتریک کانن| جورج ادوارد نواک| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 151

10,000تومــان

محاکمه ی سوسیالیسم

گروه مولفان | جیمز پاتریک کانن| جورج ادوارد نواک| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 236

14,500تومــان

دموکراسی و انقلاب

گروه مولفان | جورج ادوارد نواک| پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 400

20,000تومــان

نسل کشی سرخپوستان

گروه مولفان | جورج ادوارد نواک| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 73

4,000تومــان

سوسیالیسم: تخیلی و عملی

گروه مولفان | فریدریش انگلس| جورج ادوارد نواک| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 118

5,500تومــان

نظری گسترده بر تاریخ

گروه مولفان | جورج ادوارد نواک| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 72

4,000تومــان

  • 1