حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

دموکراسی و انقلاب

گروه مولفان | جورج ادوارد نواک| پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 400

20,000 تومــان

نظری گسترده بر تاریخ

گروه مولفان | جورج ادوارد نواک| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 72

4,000 تومــان

محاکمه ی سوسیالیسم

گروه مولفان | جیمز پاتریک کانن| جورج ادوارد نواک| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 236

14,500 تومــان

محاکمه ی سوسیالیسم

گروه مولفان | جیمز پاتریک کانن| جورج ادوارد نواک| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 151

10,000 تومــان

سوسیالیسم: تخیلی و عملی

گروه مولفان | فریدریش انگلس| جورج ادوارد نواک| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 118

5,500 تومــان

نسل کشی سرخپوستان

گروه مولفان | جورج ادوارد نواک| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 73

4,000 تومــان

  • 1