حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

استعاره هایی که باور داریم

گروه مولفان | جورج لاکوف| مارک جانسون| راحله گندمکار
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 418

40,000تومــان

قلمرو تازه علوم شناختی

گروه مولفان | جورج لاکوف| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 985

65,000 تومــان

فلسفه جسمانی

گروه مولفان | جورج لاکوف| مارک جانسون| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: None

65,000 تومــان

استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنیم

گروه مولفان | جورج لاکوف| مارک جانسون| هاجر آقاابراهیمی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 356

29,500تومــان

فلسفه جسمانی

گروه مولفان | جورج لاکوف| مارک جانسون| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 496

32,500 تومــان

دموکرات ها!

گروه مولفان | جورج لاکوف| محسن عسکری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 152

7,500 تومــان

  • 1