حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

رفتار شکست مواد مهندسی

گروه مولفان | احمد رزاقیان| محمدحسین شاعری
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 296

18,000 تومــان

خواص مکانیکی مواد

گروه مولفان | احمد رزاقیان| آرمان صدقی
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 320

18,000 تومــان

خواص فیزیکی مواد

گروه مولفان | احمد رزاقیان
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 418

20,000 تومــان

خواص فیزیکی مواد

گروه مولفان | احمد رزاقیان
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 406

8,000 تومــان

  • 1