حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی Android APIs

گروه مولفان | اونور چنار| جواد قنبر
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 256

15,000 تومــان

مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی R

گروه مولفان | مارگوت تالفسون| جواد قنبر
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 259

15,000 تومــان

مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی JavaScript

گروه مولفان | میکائل اولسون| جواد قنبر
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 104

10,000 تومــان

Java

گروه مولفان | میکائل اولسون| جواد قنبر
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 100

5,000 تومــان

C#

گروه مولفان | میکائل اولسون| جواد قنبر
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 151

7,500 تومــان

مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی CSS

گروه مولفان | میکائل اولسون| جواد قنبر
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: None

7,500 تومــان

مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی PHP

گروه مولفان | میکائل اولسون| جواد قنبر
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: None

7,500 تومــان

مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی Swift

گروه مولفان | متیو کمبل| جواد قنبر
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 175

10,000 تومــان

آموزش تصویری Windows 8. 1

گروه مولفان | جواد قنبر
ناشر: کتاب آوا
تعداد صفحات: 228

9,500 تومــان

آموزش تصویری Excel 2013

گروه مولفان | جواد قنبر
ناشر: کتاب آوا
تعداد صفحات: 204

9,000 تومــان

آموزش تصویری Word 2013

گروه مولفان | جواد قنبر
ناشر: کتاب آوا
تعداد صفحات: 212

9,000 تومــان

مرجع کاربردی Adobe Photoshop CS6

گروه مولفان | مریم شیرمحمدی| جواد قنبر| پیمان عمرانی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 488

20,000 تومــان