حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

رویاهای قطار

گروه مولفان | دنیس جانسون| علی معصومی
ناشر: ورا
تعداد صفحات: 120

10,000 تومــان

تصویر مردم

گروه مولفان | تیموتی کلارک| علی معصومی
ناشر: حرفه نویسنده
تعداد صفحات: 344

28,000 تومــان

همیشه در قلعه زیسته ایم

گروه مولفان | شرلی جکسون| علی معصومی
ناشر: پاتیزه
تعداد صفحات: 184

17,000 تومــان

هولوگرامی برای شاه

گروه مولفان | دیو اگرس| علی معصومی| ندا مهبودی
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 312

28,000 تومــان

زندگی پشت زندگی

گروه مولفان | کیت اتکینسون| علی معصومی
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 556

47,000 تومــان

داستان پسامدرنیستی

گروه مولفان | برایان مک هیل| علی معصومی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 552

35,000 تومــان

حل نهایی

گروه مولفان | مایکل شیبون| علی معصومی
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 132

9,000 تومــان

برگرد دکتر کلیگری

گروه مولفان | دونالد بارتلمی| علی معصومی
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 212

13,000 تومــان

آنچه با خود حمل می کردند

گروه مولفان | تیم اوبراین| علی معصومی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 264

14,000 تومــان

هفت پادشاه پارسی

گروه مولفان | علی معصومی
ناشر: پیام محراب
تعداد صفحات: 144

9,500 تومــان

خشایارشا

گروه مولفان | علی معصومی
ناشر: پیام محراب
تعداد صفحات: 124

8,500 تومــان

آقای استون و شهسواران ملازم

گروه مولفان | ویدیادهار سوراج پراساد نی پل| علی معصومی
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 184

12,000 تومــان