حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قانون مجازات اسلامی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 437

11,000 تومــان

قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 838

20,000 تومــان

قوانین و مقررات اراضی و املاک

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 510

17,000 تومــان

قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 463

14,000 تومــان

دیوان حافظ

گروه مولفان | شمس الدین محمد حافظ| محمد قزوینی| قاسم غنی| جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 391

23,000 تومــان

قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و هدفمند کردن یارانه ها

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 269

8,000 تومــان

قوانین و مقررات کار رفاه و تامین اجتماعی 94

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 1008

30,000 تومــان

قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 207

6,500 تومــان

قوانین و مقررات تعاون و شرکت های تعاونی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 218

4,800 تومــان

قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 238

6,500 تومــان

قوانین و مقررات ثبتی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 635

16,000 تومــان

قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 822

17,000 تومــان