حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قانون مجازات اسلامی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 437

12,000تومــان

قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 838

20,000 تومــان

قوانین و مقررات اراضی و املاک

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 510

19,000تومــان

قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 463

18,000تومــان

دیوان حافظ

گروه مولفان | شمس الدین محمد حافظ| محمد قزوینی| قاسم غنی| جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 391

23,000تومــان

قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و هدفمند کردن یارانه ها

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 269

8,000 تومــان

قوانین و مقررات کار رفاه و تامین اجتماعی 94

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 1008

33,000تومــان

قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 207

7,500تومــان

قوانین و مقررات تعاون و شرکت های تعاونی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 218

9,500تومــان

قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 238

8,000تومــان

قوانین و مقررات ثبتی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 635

17,000تومــان

قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 822

26,000تومــان