حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چگونه مفاهیم فیزیک را درک کنیم

گروه مولفان | لوئیس کارول اپستاین| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 434

30,000 تومــان

از مولکول تا استعاره

گروه مولفان | جروم ا. فلدمن| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 455

50,000تومــان

ریاضیات از کجا می آید؟

گروه مولفان | جورج لاکوف| رافائل نونیث| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 542

45,000تومــان

استعاره ها از کجا می آیند؟

گروه مولفان | زولتان کووچش| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 338

24,000 تومــان

زیبایی شناسی فهم انسان

گروه مولفان | مارک جانسون| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 404

30,000تومــان

بدن در ذهن

گروه مولفان | مارک جانسون| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 338

25,000تومــان

استعاره مقدمه ای کاربردی

گروه مولفان | زولتان کووچش| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 542

40,000 تومــان

ذهن، زبان و فرهنگ

گروه مولفان | زولتان کووچش| بالینت کولر| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 621

40,000تومــان

قلمرو تازه علوم شناختی

گروه مولفان | جورج لاکوف| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 985

65,000 تومــان

فلسفه جسمانی

گروه مولفان | جورج لاکوف| مارک جانسون| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: None

65,000 تومــان

فلسفه جسمانی

گروه مولفان | جورج لاکوف| مارک جانسون| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 496

32,500 تومــان

تربیت بدون مبارزه قدرت

گروه مولفان | سوزان استیفلمن| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: مهرویستا
تعداد صفحات: 251

15,000تومــان