حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

استعاره ها از کجا می آیند؟

گروه مولفان | زولتان کووچش| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 338

24,000 تومــان

زیبایی شناسی فهم انسان

گروه مولفان | مارک جانسون| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 404

30,000تومــان

بدن در ذهن

گروه مولفان | مارک جانسون| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 338

25,000تومــان

استعاره مقدمه ای کاربردی

گروه مولفان | زولتان کووچش| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 542

40,000 تومــان

ذهن، زبان و فرهنگ

گروه مولفان | زولتان کووچش| بالینت کولر| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 621

40,000تومــان

قلمرو تازه علوم شناختی

گروه مولفان | جورج لاکوف| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 985

65,000 تومــان

فلسفه جسمانی

گروه مولفان | جورج لاکوف| مارک جانسون| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: None

65,000 تومــان

فلسفه جسمانی

گروه مولفان | جورج لاکوف| مارک جانسون| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 496

32,500 تومــان

تربیت بدون مبارزه قدرت

گروه مولفان | سوزان استیفلمن| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: مهرویستا
تعداد صفحات: 251

15,000تومــان

تربیت بچه ها تربیت خود ماست

گروه مولفان | نائومی آلدورت| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: مهرویستا
تعداد صفحات: 216

15,000تومــان

مهر بورزید، لوس نکنید

گروه مولفان | نانسی سامالین| کاترین ویتنی| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 316

15,000 تومــان

فیزیک به روش ساده

گروه مولفان | رابرت ال لرمن| پویا میرزابیگی| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 712

25,000 تومــان