حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

دینامیک ماشین

گروه مولفان | جهانبخش حامدی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 464

33,000 تومــان

مهندسی کنترل اتوماتیک

گروه مولفان | جهانبخش حامدی
ناشر: بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 432

30,000 تومــان

مهندسی کنترل اتوماتیک

گروه مولفان | جهانبخش حامدی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 408

12,000 تومــان

کنترل اتوماتیک

گروه مولفان | جهانبخش حامدی
ناشر: مرکز نشر جهش
تعداد صفحات: 633

11,500 تومــان

  • 1