حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

رویت هلال

گروه مولفان | جمشید قنبری| محمدمهدی مطیعی
ناشر: سبزان
تعداد صفحات: 112

6,000تومــان

مکانیک ذرات و اجسام صلب

گروه مولفان | جمشید قنبری
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 704

20,000 تومــان

نجوم و اختر فیزیک مقدماتی -جلد 1

گروه مولفان | مایکل زیلیک| استیون ا. گرگوری| جمشید قنبری
ناشر: دانشگاه امام رضا (ع)
تعداد صفحات: 552

10,600 تومــان

واژگان نجوم و اختر فیزیک

گروه مولفان | جمشید قنبری
ناشر: دانشگاه امام رضا (ع)
تعداد صفحات: 656

10,500 تومــان

نجوم و اختر فیزیک مقدماتی -جلد 2

گروه مولفان | مایکل زیلیک| استیون ا. گرگوری| جمشید قنبری
ناشر: دانشگاه امام رضا (ع)
تعداد صفحات: 844

6,800 تومــان

  • 1