حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنمای حل مسائل حسابداری صنعتی 3

گروه مولفان | منصور بارزمان| جمشید اسکندری
ناشر: کیومرث
تعداد صفحات: 158

5,000 تومــان

راهنمای حل مسائل حسابداری صنعتی 2

گروه مولفان | منصور بارزمان| جمشید اسکندری
ناشر: کیومرث
تعداد صفحات: 162

5,000 تومــان

حسابداری صنعتی 1

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: حفیظ
تعداد صفحات: 152

15,000 تومــان

حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 2

گروه مولفان | جمشید اسکندری| فاطمه حدادپور| جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 127

8,000 تومــان

حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 2

گروه مولفان | جمشید اسکندری| فاطمه حدادپور| جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 127

8,000 تومــان

حسابداری بهای تمام شده 1

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 168

5,000 تومــان

اصول حسابداری و هزینه یابی

گروه مولفان | جمشید اسکندری| عارفه محقق
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 155

6,000 تومــان

اصول حسابداری 3

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 238

9,000 تومــان

حسابداری پیشرفته 2

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 268

13,000تومــان

حسابداری مالیاتی

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 202

16,000 تومــان

اصول حسابداری 2

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 193

18,000تومــان

حسابداری پیشرفته 1

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 228

18,000تومــان