حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حسابداری میانه 1

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 212

18,000تومــان

مرور جامع بر حسابداری مالی -جلد 1

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 547

30,000 تومــان

حسابداری مالیاتی

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 148

16,000تومــان

حسابرسی (2)

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 182

18,000 تومــان

حسابداری شرکت ها (1)

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 144

12,000 تومــان

حل تشریحی مسایل حسابداری میانه (2)

گروه مولفان | جمشید اسکندری| فرشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 95

8,000 تومــان

حسابرسی (1)

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 183

18,000تومــان

حسابداری مالی

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 156

16,000تومــان

حسابداری شرکت ها 2

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 112

12,000تومــان

حسابداری صنعتی 1

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 140

16,000تومــان

حسابداری صنعتی 3

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 124

16,000 تومــان

حسابداری صنعتی 2

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 160

16,000تومــان