حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

جامعه شناسی هنر

گروه مولفان | دیوید اینگلیس| جان هاگسون| جمال محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 384

32,000 تومــان

درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر

گروه مولفان | اندرو میلنر| جف براویت| جمال محمدی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 376

22,000 تومــان

نظریه های متاخر جامعه شناسی

گروه مولفان | حمیدرضا جلایی پور| جمال محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 520

28,000تومــان

دگرگونی ساختاری حوزه عمومی

گروه مولفان | یورگن هابرماس| جمال محمدی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 468

35,000تومــان

درباره ی مطالعات فرهنگی

گروه مولفان | استوارت هال| جمال محمدی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 199

6,000تومــان

  • 1