حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تاریخ سینمای ایران

گروه مولفان | جمال امید
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 1148

150,000تومــان

فرهنگ فیلمهای سینمای ایران

گروه مولفان | جمال امید
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

فرهنگ فیلم های سینمای ایران -جلد 3

گروه مولفان | جمال امید
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 1155

8,000تومــان

سینماگران زن

گروه مولفان | گلنوش امید| جمال امید
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 386

7,500تومــان

فرهنگ فیلم های سینمای ایران (1و2)

گروه مولفان | جمال امید
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 749

45,500 تومــان

فرهنگ فیلم های سینمای ایران -جلد 4

گروه مولفان | جمال امید
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 1872

12,500 تومــان

فرهنگ سینمای ایران

گروه مولفان | جمال امید
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 0

7,000 تومــان

  • 1