حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

English for the students of materials science Engineering

گروه مولفان | محمد فلاحی مقیمی| جلال حجازی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 316

5,500 تومــان

اطلس عیوب قطعات ریختگی

گروه مولفان | جلال حجازی| پرویز دوامی
ناشر: آزاده
تعداد صفحات: 406

20,000 تومــان

انجماد و اصول متالورژیکی ریخته گری

گروه مولفان | جلال حجازی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 344

17,000تومــان

اصول ریخته گری

گروه مولفان | جلال حجازی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 295

11,500 تومــان

ریخته گری فلزات غیرآهنی

گروه مولفان | جلال حجازی
ناشر: آزاده
تعداد صفحات: 245

12,000 تومــان

شمش ریزی

گروه مولفان | جلال حجازی
ناشر: آزاده
تعداد صفحات: 319

15,000 تومــان

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی مواد

گروه مولفان | محمد فلاحی مقیمی| جلال حجازی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

2,800 تومــان

  • 1