حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران

گروه مولفان | محمد احمدی
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 168

21,000 تومــان

آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه -جلد 2

گروه مولفان | محمد احمدی| حمید اسلامیان| علی ابراهیم نژاد
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 504

30,000تومــان

آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه -جلد 1

گروه مولفان | محمد احمدی
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 616

32,000 تومــان

آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه -جلد 2

گروه مولفان | محمد احمدی
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 357

22,500 تومــان

آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه -جلد 1

گروه مولفان | محمد احمدی
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 330

22,500تومــان

آمادگی آزمون معامله گری ابزار مشتقه

گروه مولفان | محمد احمدی
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 228

13,800 تومــان

آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

گروه مولفان | محمد احمدی
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 590

32,000 تومــان

آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه -جلد 2

گروه مولفان | محمد احمدی| حمید اسلامیان| علی ابراهیم نژاد
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 528

22,500 تومــان

چگونه بیشتر از رقبایتان بفروشید

گروه مولفان | رابین فیلدر| محمد احمدی| عبدالعزیز یوسفی| اوژن کریمی
ناشر: مبلغان
تعداد صفحات: 210

11,000تومــان

25 عادتی که منجر به فروش بیشتر می شوند

گروه مولفان | استفن شیفمن| محمد احمدی
ناشر: مبلغان
تعداد صفحات: 124

11,000تومــان

آموزش LOGO

گروه مولفان | سعید موزنی پور| محمد احمدی| عیسی قیاسی
ناشر: کیفیت
تعداد صفحات: 154

4,000تومــان

آزمایشاتی در مهندسی فرآوری مواد غذایی

گروه مولفان | هریدیش پاندی| مهدی کاشانی نژاد| امیر دارایی گرمه خانی| محمد احمدی
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 428

5,500 تومــان