حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

انگلیسی برای دانشجویان رشته دریانوردی و علوم دریایی

گروه مولفان | مرتضی عدل| محمد احمدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران

گروه مولفان | محمد احمدی
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 168

32,500 تومــان

انتخاب فرآیند

گروه مولفان | کی. جی. سویفت| ج. دی. بوکر| علی پورکمالی انارکی| محمد احمدی| سروش مسعودی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 428

15,000 تومــان

آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه -جلد 2

گروه مولفان | محمد احمدی| حمید اسلامیان| علی ابراهیم نژاد
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 504

30,000 تومــان

آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه -جلد 1

گروه مولفان | محمد احمدی
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 616

32,000 تومــان

آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه -جلد 2

گروه مولفان | محمد احمدی
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 357

22,500 تومــان

آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه -جلد 1

گروه مولفان | محمد احمدی
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 330

22,500 تومــان

آمادگی آزمون معامله گری ابزار مشتقه

گروه مولفان | محمد احمدی
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 228

13,800 تومــان

آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

گروه مولفان | محمد احمدی
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 590

32,000 تومــان

آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه -جلد 2

گروه مولفان | محمد احمدی| حمید اسلامیان| علی ابراهیم نژاد
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 528

22,500 تومــان

چگونه بیشتر از رقبایتان بفروشید

گروه مولفان | رابین فیلدر| محمد احمدی| عبدالعزیز یوسفی| اوژن کریمی
ناشر: مبلغان
تعداد صفحات: 210

25,000 تومــان

25 عادتی که منجر به فروش بیشتر می شوند

گروه مولفان | استفن شیفمن| محمد احمدی
ناشر: مبلغان
تعداد صفحات: 124

18,000 تومــان