حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

پیشینه ی ضد طبقه کارگری کلینتون ها

گروه مولفان | جک بارنز| شهره ایزدی
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 119

10,000تومــان

آیا آن ها پولدارند چون باهوشند؟

گروه مولفان | جک بارنز| افشین صدرایی
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 144

12,000 تومــان

زمستان داغ طولانی سرمایه داری شروع شده است

گروه مولفان | جک بارنز| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 144

12,000تومــان

مبارزه ی طبقاتی و نبرد برای حقوق سیاهان

گروه مولفان | جک بارنز| استیو کلارک| مری-آلیس واترز| افشین صدرایی
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 128

10,000تومــان

از انقلاب دوم آمریکا تا ریاست جمهوری کلینتون و اوباما

گروه مولفان | جک بارنز| افشین صدرایی
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 127

8,000تومــان

دو جهان در شب

گروه مولفان | جک بارنز| ناصر یکتا
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 151

9,000تومــان

شلیک اولین توپهای جنگ جهانی سوم

گروه مولفان | جک بارنز| شهره ایزدی
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 215

8,500تومــان

مالکم ایکس، رهبر انقلابی طبقه ی کارگر

گروه مولفان | جک بارنز| افشین صدرایی
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 199

9,000تومــان

چشم انداز دگردیسی در آموزش

گروه مولفان | جک بارنز| شهره ایزدی
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 56

4,000تومــان

چهره ی در حال تغییر سیاست در ایالات متحده

گروه مولفان | جک بارنز| شهره ایزدی| استیو کلارک
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 233

9,000تومــان

امپریالیسم ایالات متحده جنگ سرد را باخته است

گروه مولفان | جک بارنز| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 296

11,000تومــان

سرمایه داری و تخریب محیط زیست

گروه مولفان | جک بارنز| مری-آلیس واترز| استیو کلارک
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 75

5,000تومــان