حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مذهب و روابط بین الملل

گروه مولفان | جف هینز| عسگر قهرمانپور
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 280

16,500 تومــان

دین، جهانی شدن و فرهنگ سیاسی در جهان سوم

گروه مولفان | جف هینز| داوود کیانی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 408

12,500 تومــان

مطالعات توسعه

گروه مولفان | جف هینز| فاطمه گلابی| پروین علی پور
ناشر: آیدین
تعداد صفحات: 280

10,000تومــان

  • 1