حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

دیوان رودکی

گروه مولفان | جعفر بن محمد رودکی
ناشر: دوستان
تعداد صفحات: 304

18,500 تومــان

دیوان اشعار رودکی

گروه مولفان | جعفر بن محمد رودکی| محمدمهدی منصوری| عبدالله محرمی
ناشر: فرهنگسرای میردشتی
تعداد صفحات: 120

45,000تومــان

دیوان رودکی سمرقندی

گروه مولفان | جعفر بن محمد رودکی| سعید نفیسی| عبدالله اکبریان راد
ناشر: مهر آوید
تعداد صفحات: 248

13,500تومــان

دیوان شعر رودکی

گروه مولفان | جعفر بن محمد رودکی| جعفر شعار
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 196

8,500 تومــان

بهترین رودکی

گروه مولفان | جعفر بن محمد رودکی| محمد علی سپانلو
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 216

5,400تومــان

برگزیده اشعار رودکی و منوچهری

گروه مولفان | اسماعیل حاکمی| احمد بن قوص منوچهری| جعفر بن محمد رودکی
ناشر: اساطیر
تعداد صفحات: 160

5,000 تومــان

دیوان رودکی

گروه مولفان | جعفر بن محمد رودکی| منوچهر علی پور
ناشر: تیرگان
تعداد صفحات: 239

10,000 تومــان

گزیده اشعار رودکی

گروه مولفان | جعفر بن محمد رودکی| جعفر شعار| حسن انوری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 208

3,500 تومــان

  • 1