حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

روشهای آماری در علوم رفتاری

گروه مولفان | حسن پاشا شریفی| جعفر نجفی زند
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 400

27,500 تومــان

روشهای آماری در علوم رفتاری

گروه مولفان | حسن پاشا شریفی| جعفر نجفی زند
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 383

35,000تومــان

شرایط یادگیری و نظریه آموزشی

گروه مولفان | رابرت میلز گانیه| جعفر نجفی زند| علی اکبر سیف
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

روان شناسی مثبت

گروه مولفان | آلن کار| حسن پاشا شریفی| جعفر نجفی زند| باقر ثنایی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 656

25,000 تومــان

مبانی پژوهش در علوم رفتاری -جلد 1

گروه مولفان | فردریک نیکلز کرلینجر| حسن پاشا شریفی| جعفر نجفی زند
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 568

34,000 تومــان

مبانی پژوهش در علوم رفتاری -جلد 2

گروه مولفان | فردریک نیکلز کرلینجر| حسن پاشا شریفی| جعفر نجفی زند
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 529

12,700 تومــان

روان شناسی کاربردی

گروه مولفان | دبرا آن بکرین| ا. بی لوی| جعفر نجفی زند
ناشر: دانژه
تعداد صفحات: 432

15,000 تومــان

روان شناسی شادکامی

گروه مولفان | ساموئل اس فرانکلین| جعفر نجفی زند
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 280

5,500تومــان

کنار آمدن با سالمندی

گروه مولفان | ریچارد اس لازاروس| برنیس ان لازاروس| جعفر نجفی زند
ناشر: دانژه
تعداد صفحات: 408

30,000تومــان

روان شناسی روان شناسان

گروه مولفان | دیوید کوهن| جعفر نجفی زند
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 464

5,900تومــان

درآمدی به جامعه شناسی انسانی

گروه مولفان | آبرام دو سوآن| جعفر نجفی زند
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 242

1,800تومــان

  • 1