حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

بحران تا بحران

گروه مولفان | احمد جزایری
ناشر: یزدا
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

امنیت بازار

گروه مولفان | احمد جزایری
ناشر: یزدا
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

امنیت انرژی

گروه مولفان | آندرئا جیلاردونی| احمد جزایری
ناشر: یزدا
تعداد صفحات: None

24,000 تومــان

بشکه های شوک

گروه مولفان | احمد جزایری
ناشر: یزدا
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

ژئوپلتیک گاز

گروه مولفان | تیموتی ا. بون ون اوخسی| احمد جزایری
ناشر: یزدا
تعداد صفحات: None

35,000 تومــان

  • 1