حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی

گروه مولفان | جرالد کوری| یحیی سیدمحمدی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 728

34,000 تومــان

نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی

گروه مولفان | جرالد کوری| یحیی سیدمحمدی
ناشر: ارسباران
تعداد صفحات: 706

34,000 تومــان

هنر مشاوره تلفیقی -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | جرالد کوری| احمد اعتمادی| ژانت هاشمی آذر
ناشر: شرکت نشر فراروان
تعداد صفحات: 310

18,000تومــان

فنون مشاوره و روان درمانی گروهی

گروه مولفان | جرالد کوری| باقر ثنایی
ناشر: بعثت
تعداد صفحات: 344

20,000 تومــان

گروه درمانی

گروه مولفان | ماریان اشنایدر کوری| جرالد کوری| سیف الله بهاری
ناشر: روان
تعداد صفحات: 394

19,000 تومــان

هنر مشاوره تلفیقی

گروه مولفان | جرالد کوری| علی حسینی المدنی| محسن احمدی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

9,900 تومــان

  • 1