حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری

گروه مولفان | آنتونی جیمز ویل| احمد پوراحمد| علی حسینی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 512

45,000 تومــان

روشهای تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی

گروه مولفان | ایان هی| احمد پوراحمد| محمد اسکندری نوده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

قلمرو و فلسفه جغرافیا

گروه مولفان | احمد پوراحمد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 376

14,000 تومــان

بهسازی و نوسازی شهری

گروه مولفان | علی شماعی| احمد پوراحمد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 402

12,500 تومــان

قلمرو و فلسفه جغرافیا

گروه مولفان | احمد پوراحمد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 262

14,000تومــان

شهرهای در سایه

گروه مولفان | رابرت نوی ویرت| احمد پوراحمد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 320

5,500 تومــان

از زنگان تا زنجان

گروه مولفان | کیومرث حبیبی| احمد پوراحمد| ابوالفضل مشکینی
ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد صفحات: 416

6,000 تومــان

روشهای تحقیق کیفی در علوم اجتماعی

گروه مولفان | کریستین جی. استربرگ| احمد پوراحمد| علی شماعی
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 276

2,100 تومــان

  • 1