حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

صفت های بایسته رهبری

گروه مولفان | جان سی ماکسول| مریم دیلم| محمد علی عزیزی
ناشر: رویای سبز
تعداد صفحات: 200

10,000تومــان

گاهی برنده می شوید گاهی یاد می گیرید

گروه مولفان | جان سی ماکسول| استیو بورکمن| مهسار مشتاق
ناشر: ابوعطا
تعداد صفحات: 24

10,000تومــان

خودمان گنجی هستیم که آن را می جوییم

گروه مولفان | جان سی ماکسول| بشیر باقی
ناشر: پندار تابان
تعداد صفحات: 216

17,500تومــان

سوال هایی که بنیان های زندگیتان را تغییر می دهند

گروه مولفان | جان سی ماکسول| مهشید مهدیانی
ناشر: بهار سبز
تعداد صفحات: 159

10,000 تومــان

اصول رهبری

گروه مولفان | جان سی ماکسول| محمد علی عزیزی| رسول عزیزی
ناشر: رویای سبز
تعداد صفحات: 144

8,000تومــان

افراد موفق چگونه فکر می کنند

گروه مولفان | جان سی ماکسول| سامان شاهین پور
ناشر: مهرسا
تعداد صفحات: 200

12,000تومــان

21 قانون انکارناپذیر رهبری

گروه مولفان | جان سی ماکسول| محمد علی عزیزی
ناشر: رویای سبز
تعداد صفحات: 256

15,000تومــان

17 اصل کار تیمی

گروه مولفان | جان سی ماکسول| محمد علی عزیزی
ناشر: رویای سبز
تعداد صفحات: 204

15,000تومــان

رهبر 360 درجه

گروه مولفان | جان سی ماکسول| محمد علی عزیزی
ناشر: رویای سبز
تعداد صفحات: 272

15,000تومــان

مدیریت نگرش

گروه مولفان | جان سی ماکسول| محمد علی عزیزی| رسول عزیزی
ناشر: رویای سبز
تعداد صفحات: 120

6,000تومــان

انسان های موفق چگونه می اندیشند

گروه مولفان | جان سی ماکسول| محمد رضا حبیبی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 324

16,500تومــان

افراد موفق چگونه فکر می کنند؟

گروه مولفان | جان سی ماکسول| نیلوفر منصوری هره دشت| مرضیه الهوئی
ناشر: سایه گستر
تعداد صفحات: 136

7,000 تومــان