حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

صفات بایسته یک رهبر

گروه مولفان | جان سی ماکسول| داود نعمت اللهی
ناشر: معیار علم
تعداد صفحات: 176

10,000 تومــان

پرورش فرمانروای درون

گروه مولفان | جان سی ماکسول
ناشر: پل
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

افراد موفق چگونه فکر می کنند؟

گروه مولفان | جان سی ماکسول| نیلوفر منصوری هره دشت| مرضیه الهوئی
ناشر: سایه گستر
تعداد صفحات: 136

7,000 تومــان

افراد موفق چگونه رهبری می کنند؟

گروه مولفان | جان سی ماکسول
ناشر: آرایان
تعداد صفحات: 144

8,000 تومــان

مدیریت نگرش

گروه مولفان | جان سی ماکسول| اصغر اندرودی
ناشر: تهران
تعداد صفحات: 168

8,500 تومــان

افراد موفق چگونه پیشرفت می کنند؟

گروه مولفان | جان سی ماکسول
ناشر: آرایان
تعداد صفحات: 144

8,000 تومــان

افراد موفق چگونه فکر می کنند؟

گروه مولفان | جان سی ماکسول
ناشر: آرایان
تعداد صفحات: 144

8,000 تومــان

افراد موفق چگونه بر دیگران تاثیر می گذارند؟

گروه مولفان | جان سی ماکسول
ناشر: آرایان
تعداد صفحات: 200

12,000 تومــان

17 اصل کار تیمی

گروه مولفان | جان سی ماکسول| مهدی قراچه داغی
ناشر: تهران
تعداد صفحات: 206

18,500 تومــان

101 راه نگرش مثبت

گروه مولفان | جان سی ماکسول| الهام مبارکی زاده
ناشر: پل
تعداد صفحات: 136

7,000 تومــان

101 راه خودسازی

گروه مولفان | جان سی ماکسول| الهام مبارکی زاده
ناشر: پل
تعداد صفحات: 120

6,000 تومــان

رهبر 360 درجه

گروه مولفان | جان سی ماکسول| مرتضی ذوالانواری
ناشر: معیار اندیشه
تعداد صفحات: 270

13,500 تومــان