حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

استنباط آماری -جلد 1

گروه مولفان | احمد پارسیان
ناشر: علمی پارسیان
تعداد صفحات: 200

25,500 تومــان

تشریح مسائل آمار ریاضی

گروه مولفان | مسعود عسگری نیا| احمد پارسیان
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 308

16,000تومــان

مبانی احتمال و آمار

گروه مولفان | احمد پارسیان
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 454

16,000تومــان

تشریح مسایل آمار ریاضی

گروه مولفان | مسعود عسگری نیا| ابراهیم صیدلو| بشری افرا| احمد پارسیان
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 307

13,500 تومــان

مبانی آمار ریاضی

گروه مولفان | احمد پارسیان
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 504

23,000تومــان

آمار و احتمال مهندسی

گروه مولفان | محمد رضا مشکانی| احمد پارسیان
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 661

14,900 تومــان

مبانی احتمال

گروه مولفان | شلدون ام راس| احمد پارسیان| علی زینل همدانی
ناشر: شیخ بهائی
تعداد صفحات: 540

35,000تومــان

  • 1