حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

طرح پژوهش، رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی

گروه مولفان | جان دبلیو کرسول| علیرضا کیامنش| مریم دانای طوسی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 420

26,000تومــان

درآمدی بر پژوهش روش های آمیخته

گروه مولفان | جان دبلیو کرسول| مرتضی اکبری| راضیه اکبری
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 156

13,000 تومــان

پویش کیفی و طرح پژوهش

گروه مولفان | جان دبلیو کرسول| حسن دانایی فرد| حسین کاظمی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 320

19,000تومــان

روش های پژوهش ترکیبی

گروه مولفان | جان دبلیو کرسول| ویکی ال پلینو کلارک| علیرضا کیامنش| جاوید سرایی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 336

15,000 تومــان

روش و طرح تحقیق کیفی

گروه مولفان | جان دبلیو کرسول| طهمورث حسنقلی پور| اشکان الهیاری| مجتبی براری
ناشر: نگاه دانش
تعداد صفحات: 256

6,000 تومــان

طرح تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی

گروه مولفان | جان دبلیو کرسول| اسماعیل سعدی پور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 234

11,000تومــان

  • 1