حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فلسفه در قرن جدید

گروه مولفان | جان آر سرل| محمد یوسفی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 311

21,000تومــان

ساخت واقعیت اجتماعی

گروه مولفان | جان آر سرل| میثم محمدامینی
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 304

25,000 تومــان

درآمدی کوتاه به ذهن

گروه مولفان | جان آر سرل| محمد یوسفی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 294

27,000 تومــان

اختیار و عصب زیست شناسی

گروه مولفان | جان آر سرل| محمد یوسفی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 120

6,000تومــان

  • 1