حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سفر در زمان

گروه مولفان | جان گریبین| مری گریبین| محمد رضا غفاری
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 194

14,000تومــان

کهکشان ها

گروه مولفان | جان گریبین| شادی حامدی آزاد
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 142

10,000تومــان

آشنایی با ماری کوری

گروه مولفان | جان گریبین| مری گریبین| پریسا همایون روز
ناشر: ذکر
تعداد صفحات: 72

3,000تومــان

آشنایی با هالی

گروه مولفان | جان گریبین| مری گریبین| پریسا همایون روز
ناشر: ذکر
تعداد صفحات: 56

2,200تومــان

آشنایی با داروین

گروه مولفان | جان گریبین| مری گریبین| جواد ثابت نژاد
ناشر: ذکر
تعداد صفحات: 80

3,000تومــان

شرودینگر و انقلاب کوانتومی

گروه مولفان | جان گریبین| جمیل آریایی
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 334

19,500تومــان

آشنایی با اینشتین در 3 دقیقه

گروه مولفان | پل پارسونز| جان گریبین| محمدابراهیم ابوکاظمی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 160

9,000 تومــان

آشنایی با گالیله

گروه مولفان | جان گریبین| مری گریبین| پریسا همایون روز
ناشر: ذکر
تعداد صفحات: 80

3,200تومــان

آشنایی با نیوتن

گروه مولفان | جان گریبین| مری گریبین| پریسا همایون روز
ناشر: ذکر
تعداد صفحات: 80

3,200تومــان

آشنایی با فارادی

گروه مولفان | جان گریبین| مری گریبین| پریسا همایون روز
ناشر: ذکر
تعداد صفحات: 64

2,500تومــان

آشنایی با اینشتین

گروه مولفان | جان گریبین| مری گریبین| مسعود سلطانی
ناشر: ذکر
تعداد صفحات: 64

2,800تومــان

آشنایی با مندل

گروه مولفان | جان گریبین| مری گریبین| پریسا همایون روز
ناشر: ذکر
تعداد صفحات: 56

2,200تومــان