حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات

گروه مولفان | محمدجعفر پوینده| تئودور آدورنو
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 481

40,000تومــان

دیالکتیک روشنگری

گروه مولفان | ماکس هورکهایمر| تئودور آدورنو| مراد فرهادپور| امید مهرگان
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 353

26,000تومــان

مسائل فلسفه اخلاق

گروه مولفان | تئودور آدورنو| صالح نجفی| علی عباس بیگی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 284

21,500تومــان

علیه ایده آلیسم

گروه مولفان | تئودور آدورنو| مراد فرهادپور
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 116

9,000تومــان

یادداشت هایی درباره ی کافکا

گروه مولفان | تئودور آدورنو| سعید رضوانی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 96

8,000 تومــان

زیبایی شناسی انتقادی

گروه مولفان | امید مهرگان| والتر بنیامین| هربرت مارکوزه| تئودور آدورنو
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 128

6,700 تومــان

خیابان یک طرفه

گروه مولفان | والتر بنیامین| حمید فرازنده| تئودور آدورنو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 130

12,900تومــان

زبان اصالت در ایدئولوژی آلمانی

گروه مولفان | تئودور آدورنو| سیاوش جمادی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 446

25,000تومــان

دو جستار پیرامون آشویتس

گروه مولفان | تئودور آدورنو| هانا آرنت| سارا اسکندری| رضا اسکندری
ناشر: گهرشید
تعداد صفحات: 72

3,500 تومــان

زیبایی شناسی و سیاست

گروه مولفان | تئودور آدورنو| فرشید ابراهیمیان| لیلی عمرانی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 312

11,900تومــان

  • 1