حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

درباره فردیت و فرم های اجتماعی

گروه مولفان | گئورگ زیمل| دونالد ناتان لوین| شهناز مسمی پرست
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 600

30,000 تومــان

جامعه شناسان بزرگ عصر تکوین

گروه مولفان | جان اسکات| شهناز مسمی پرست| ستاره قانونی
ناشر: گل آذین
تعداد صفحات: 436

26,000 تومــان

مقالاتی درباره دین

گروه مولفان | گئورگ زیمل| شهناز مسمی پرست
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 318

14,000 تومــان

ساخت شکنی دورکیم

گروه مولفان | شهناز مسمی پرست
ناشر: مهرویستا
تعداد صفحات: 344

12,000 تومــان

شوپنهاور و نیچه

گروه مولفان | گئورگ زیمل| شهناز مسمی پرست
ناشر: علم
تعداد صفحات: 433

35,500 تومــان

ماکس وبر

گروه مولفان | فرانک پارکین| شهناز مسمی پرست
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 0

11,000 تومــان

امیل دورکم

گروه مولفان | کنت تامپسون| شهناز مسمی پرست
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 264

4,600 تومــان

مقالاتی درباره تفسیر در علم اجتماعی

گروه مولفان | گئورگ زیمل| گای اوکس| شهناز مسمی پرست
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 272

4,500 تومــان

فهم علم اجتماعی

گروه مولفان | راجر تریگ| شهناز مسمی پرست
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 400

3,800 تومــان