حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فلسفه پول

گروه مولفان | گئورگ زیمل| شهناز مسمی پرست
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 708

79,500 تومــان

مرزهای عقلانیت

گروه مولفان | راجرز بروبیکر| شهناز مسمی پرست
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 176

16,500 تومــان

مارکس و ویتگنشتاین

گروه مولفان | شهناز مسمی پرست
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 368

24,000 تومــان

کارل مارکس

گروه مولفان | شهناز مسمی پرست
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 520

31,000 تومــان

اندیشه ی اجتماعی گئورگ زیمل

گروه مولفان | هورست یورگن هله| شهناز مسمی پرست
ناشر: گل آذین
تعداد صفحات: 206

20,000 تومــان

نظریه اجتماعی کلاسیک

گروه مولفان | ایان کریب| شهناز مسمی پرست
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 482

38,000 تومــان

فهم علم اجتماعی

گروه مولفان | راجر تریگ| شهناز مسمی پرست
ناشر: گل آذین
تعداد صفحات: 400

23,000 تومــان

مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه های کلاسیک آن

گروه مولفان | جورج ریتزر| شهناز مسمی پرست
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 564

35,000 تومــان

دورکیم مرده است!

گروه مولفان | آرتور ایسا برگر| شهناز مسمی پرست| شهرزاد قانونی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 208

12,000 تومــان

گئورگ زیمل

گروه مولفان | دیوید فریزبی| شهناز مسمی پرست
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 272

12,000 تومــان

ماکس وبر و کارل مارکس

گروه مولفان | کارل لوویت| برایان اس ترنر| شهناز مسمی پرست
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 177

11,000 تومــان

فلسفه علوم اجتماعی

گروه مولفان | تد بنتون| ایان کرایب| شهناز مسمی پرست| محمود متحد
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 364

24,000 تومــان