حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه های کلاسیک آن

گروه مولفان | جورج ریتزر| شهناز مسمی پرست
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 564

35,000تومــان

کارل مارکس

گروه مولفان | شهناز مسمی پرست
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 520

29,000تومــان

اندیشه ی اجتماعی گئورگ زیمل

گروه مولفان | هورست یورگن هله| شهناز مسمی پرست
ناشر: گل آذین
تعداد صفحات: 206

13,500تومــان

فهم علم اجتماعی

گروه مولفان | راجر تریگ| شهناز مسمی پرست
ناشر: گل آذین
تعداد صفحات: 400

23,000تومــان

نظریه اجتماعی کلاسیک

گروه مولفان | ایان کریب| شهناز مسمی پرست
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 482

34,000تومــان

فلسفه علوم اجتماعی

گروه مولفان | تد بنتون| ایان کرایب| شهناز مسمی پرست| محمود متحد
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 364

24,000تومــان

درباره فردیت و فرم های اجتماعی

گروه مولفان | گئورگ زیمل| دونالد ناتان لوین| شهناز مسمی پرست
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 600

30,000 تومــان

جامعه شناسان بزرگ عصر تکوین

گروه مولفان | جان اسکات| شهناز مسمی پرست| ستاره قانونی
ناشر: گل آذین
تعداد صفحات: 436

26,000تومــان

ماکس وبر و کارل مارکس

گروه مولفان | کارل لوویت| برایان اس ترنر| شهناز مسمی پرست
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 177

11,000تومــان

گئورگ زیمل

گروه مولفان | دیوید فریزبی| شهناز مسمی پرست
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 272

12,000تومــان

مقالاتی درباره دین

گروه مولفان | گئورگ زیمل| شهناز مسمی پرست
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 318

14,000تومــان

شوپنهاور و نیچه

گروه مولفان | گئورگ زیمل| شهناز مسمی پرست
ناشر: علم
تعداد صفحات: 433

35,500تومــان