حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نقشه ی ذهن

گروه مولفان | فلورین راسلر| تونی بوزان| عزیزالله سمیعی| سعید گرامی بروجردی
ناشر: آوند دانش
تعداد صفحات: 244

18,500تومــان

پرورش مغز

گروه مولفان | جیمز هریسون| مایک هابز| مریم جلالی| تونی بوزان
ناشر: مهرسا
تعداد صفحات: 184

19,000 تومــان

پرورش ساختار ذهنی کودک

گروه مولفان | تونی بوزان| نازنین کریمی
ناشر: آریانگار
تعداد صفحات: 288

18,000 تومــان

نقشه های ذهنی در محیط کار و زندگی

گروه مولفان | تونی بوزان| محمد جواد نعمتی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 280

15,000تومــان

قدرت پذیرش تغییرات

گروه مولفان | تونی بوزان| کورش اکبری
ناشر: پندار تابان
تعداد صفحات: 332

16,000 تومــان

10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ معنوی

گروه مولفان | تونی بوزان| حورزاد صالحی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 224

12,500 تومــان

نقشه بندی ذهنی برای همه

گروه مولفان | فلوریان راستلر| تونی بوزان| محمد جواد نعمتی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 368

21,000تومــان

قدرت تندخوانی

گروه مولفان | تونی بوزان| بهناز پیاده
ناشر: بخشایش
تعداد صفحات: 117

4,000 تومــان

مغزت را درست به کار بیانداز

گروه مولفان | تونی بوزان
ناشر: پل
تعداد صفحات: 240

13,000تومــان

تمرکز و تقویت حافظه با روش تونی بازان

گروه مولفان | تونی بوزان| محمد جواد نعمتی
ناشر: پل
تعداد صفحات: None

19,000تومــان

راهکاری برای موفقیت در مدرسه

گروه مولفان | تونی بوزان| محمد جواد نعمتی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 112

7,500 تومــان

برنامه ریزی با نقشه های ذهن

گروه مولفان | تونی بوزان| مرتضی ذوالانواری
ناشر: معیار علم
تعداد صفحات: 256

15,500 تومــان