حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مغزت را درست به کار بیانداز

گروه مولفان | تونی بوزان
ناشر: پل
تعداد صفحات: 240

12,000 تومــان

قدرت تندخوانی

گروه مولفان | تونی بوزان| بهناز پیاده
ناشر: بخشایش
تعداد صفحات: 117

4,000 تومــان

برنامه ریزی با نقشه های ذهن

گروه مولفان | تونی بوزان| مرتضی ذوالانواری
ناشر: معیار علم
تعداد صفحات: 256

9,500 تومــان

راهکاری برای موفقیت در مدرسه

گروه مولفان | تونی بوزان| محمد جواد نعمتی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 112

7,500 تومــان

تمرکز و تقویت حافظه با روش تونی بازان

گروه مولفان | تونی بوزان| محمد جواد نعمتی
ناشر: پل
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

تندخوانی پیشرفته

گروه مولفان | تونی بوزان| محمد جواد نعمتی| محسن کرم بابایی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 372

18,500 تومــان

حافظه ات را به کار بینداز

گروه مولفان | تونی بوزان| محمد جواد نعمتی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 272

14,000 تومــان

روشی برای مرور بهتر درس ها

گروه مولفان | تونی بوزان| محمد جواد نعمتی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 112

7,500 تومــان

10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ خلاق

گروه مولفان | تونی بوزان| حورزاد صالحی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 196

10,000 تومــان

مهارت های مطالعه

گروه مولفان | تونی بوزان| محمد جواد نعمتی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 228

11,500 تومــان

درست فکر کن صحیح عمل کن

گروه مولفان | تونی بوزان| محمد جواد نعمتی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 104

5,500 تومــان

حافظه و تمرکز خود را تقویت کنید

گروه مولفان | تونی بوزان| محمد جواد نعمتی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 100

7,000 تومــان