حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سرمایه در قرن بیست و یکم

گروه مولفان | توما پیکتی| علی صباغی| محمد رضا فرهادی پور
ناشر: کتاب آمه
تعداد صفحات: 904

65,000 تومــان

سرمایه در قرن بیست و یکم

گروه مولفان | توما پیکتی| آرتور گلدهمر| اصلان قودجانی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 722

50,000 تومــان

سرمایه در قرن بیست و یکم

گروه مولفان | توما پیکتی| آرتور گلدهمر| اصلان قودجانی
ناشر: طرح نقد
تعداد صفحات: 736

60,000 تومــان

  • 1