حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

هویت ایرانی

گروه مولفان | حمید احمدی| احمد اشرف| گیراردو نیولی| علیرضا شاپور شهبازی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 264

20,000 تومــان

نقد و نظری درعلوم انسانی و اجتماعی

گروه مولفان | احمد اشرف| سید ابراهیم اشک شیرین
ناشر: گستره
تعداد صفحات: 468

27,000تومــان

جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران

گروه مولفان | محمد ابراهیم فتاحی ولی لایی| یرواند آبراهامیان| احمد اشرف| محمد علی همایون کاتوزیان
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 187

14,000تومــان

طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران

گروه مولفان | احمد اشرف| علی بنوعزیزی| سهیلا ترابی فارسانی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 264

14,500 تومــان

  • 1