حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

دانشنامه جهانی شدن -جلد 1

گروه مولفان | جورج ریتزر| نورالله مرادی| محبوبه (مرادی) مهاجر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 1124

33,000 تومــان

دانشنامه جهانی شدن -جلد 2

گروه مولفان | جورج ریتزر| نورالله مرادی| محبوبه (مرادی) مهاجر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 1008

33,000 تومــان

دانشنامه جهانی شدن -جلد 3

گروه مولفان | جورج ریتزر| نورالله مرادی| محبوبه (مرادی) مهاجر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 980

33,000 تومــان

جهانی شدن

گروه مولفان | جورج ریتزر| عسگر قهرمانپور
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 640

35,000 تومــان

دانشنامه جهانی شدن

گروه مولفان | جورج ریتزر| نورالله مرادی| محبوبه (مرادی) مهاجر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 3400

99,000 تومــان

نظریه جامعه شناسی

گروه مولفان | جورج ریتزر| هوشنگ نایبی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 1016

80,000 تومــان

مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه های کلاسیک آن

گروه مولفان | جورج ریتزر| شهناز مسمی پرست
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 564

35,000 تومــان

نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر

گروه مولفان | جورج ریتزر| محسن ثلاثی
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 694

68,500 تومــان

نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه های کلاسیک آن

گروه مولفان | جورج ریتزر| خلیل میرزایی| علی بقایی سرابی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 488

20,000 تومــان

نظریه جامعه شناختی

گروه مولفان | جورج ریتزر| عزیزالله علیزاده
ناشر: فردوس
تعداد صفحات: 246

30,000 تومــان

ساختارگرایی، پساساختارگرایی و نظریه اجتماعی پسامدرن

گروه مولفان | جورج ریتزر| غلامرضا جمشیدیها| هاشم واعظی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 220

7,500 تومــان

  • 1